Kezdőlap
Rólunk
Programjaink
Letöltések
Kapcsolat

TávsegítségTávsegítség

Teamviewer 6.x

NextStep Kereskedelmi és Ügyviteli rendszer
A szállítólevél programmodul a napi kereskedelmi folyamatok kontrollja, mely gyakorlatilag olyan bizonylatot állít elő, mely segítségével a fizikai kiszolgálás is koordinálható.
 
Csökkentve a jogtalan, többszöri áruátvétel és a termékek megfelelő azonosítása egyszerűbbé válik. Közvetlenül árajánlatból is és vevői megrendelésből is készíthető szállítólevél, mely minden esetben szigorúan kapcsolatban áll a rendszer raktárkészlet nyilvántartó elemével, így megfelelő felhasználói beállítások esetén kizárt a raktárkészlet negatív irányba történő elmozdulása, vagyis nagymértékben csökken az árufelcserélés lehetősége.
 
A szállítólevelek szigorú sorszámozású bizonylatok, de lehetőség van a rendszerbe rögzíteni a kézi szállítóleveleket is. Erre elsősorban akkor van szükség, ha a raktárkészlet kezelés is aktív a rendszerben. A szállítólevelek listája lekérdezhető termékenként, partnerenként és időszakonkénti szűrésben egyaránt. Természetesen lehetőség van nyomon követni lista formájában is a számlázott és számlázatlan szállítóleveleket.
 
A vevői megrendelések nyilvántartása hatékony azon felhasználók számára, akik partnereiktől folyamatos, akár állandó megrendeléseket kapnak.Lehetőség van a rendeléseket előre rögzíteni, megadva a teljesítési időpontot.
 
A gyorsrendelés azt a célt szolgálja a rögzítés során, hogy a felhasználó által megjelölt néhány termék egyszerűbben kiválasztható a bőséges terméktörzsből, így gyorsabb a rendelések rögzítése. Elsősorban a folyamatos teljesítésű rendelések esetén ajánlott. Állandó információ áll rendelkezésre a teljesített és teljesítésre váró tételekről.
 
Egy rendelés tételei részben vagy egészben is teljesíthetők, illetve lehetőség van arra is, hogy részteljesítés után további teljesítések visszamondásra kerüljenek. A megrendelők nyomtathatók, de lehetőség van a megrendelésekről kiszedési lapot is nyomtatni, melyet raktári előkészítéshez ajánlatos használni.
 
A vevői megrendelések a rendszerfolyamatok során továbbiakban felhasználhatók, integrálhatók más bizonylatokba.
A raktárkészlet nyilvántartó modul a készletmozgatási bizonylatok segítségével pontos raktárkészlet nyilvántartására szolgál. Sokféle statisztikai kimutatás segíti a raktári mozgásokkal rendelkező termékek nyomon követését. Lehetőség van ezen programmodul elemeként az időszaki leltározásokra. A leltár kiértékelése, a hiány-többlet készletkorrigálása a program által egy gombnyomásra történik. Természetesen a leltár folyamatáról, minden lépéséről nyomtatott formában bizonylat készíthető. 
 
A rendszer kereskedelmi moduljai - elsősorban a törzsadatok sokrétűsége által - biztosítják a termékek és a termékcsoportok gyors és könnyű kezelhetőségét, a készletek áttekinthetőségét a forgalmi adatok és a készletmozgatási bizonylatok által. A termékek azonosítása a rendszer törzsadatainál megadható cikkszám alapján történik, a rendszerben azonos megnevezésű termékek nem szerepelhetnek.A rendszer korlátlan raktár elkülönített készletének kezelésére alkalmas. Folyamatosan mutatja az azonos cikkszámú termékek raktárankénti készletének megoszlását. A program alkalmas a min. és max. készletek figyelésére, ennek alapparamétereit a terméktörzs adatainál kell megadni a figyelni kívánt termékek esetében. A készletek nyilvántartása mennyiségben, értékben bármikor lekérdezhető, a gyűjtési feltételek között megadható konkrét termék, vagy termékcsoport.
A számlázás a kereskedelmi folyamatok lezárásaként készül. Az elkészített számlák megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, az ÁFA törvény vonatkozó paragrafusainak, vonatkozó PM rendeletnek. Szintén szigorú számadású bizonylat.
 
A számlakészítés gyorsan elvégezhető a rendszer törzsadatainak felhasználásával, a felhasználók egyéni beállításainak alkalmazásával. A vevők részére elkészülő számlák egységes formátumban nyomtathatók a felhasználók által meghatározott példányszámban. A rendszer használata során lehetőség van nemzetközi valutában kiállított számlák készítésére is betartva a vonatkozó rendelkezéseket, elsősorban az ÁFA összegére és típusára vonatkozóan. A kinyomtatott számla több nyelven is (magyar, angol, német, szlovák, román) rendelkezésre áll a felhasználók és vevők számára. Előlegszámla készítés és felhasználási lehetőség egyszerűen alkalmazható a rendszerben.

A program által elkészített számlák elektronikus formában is továbbíthatók a vevők felé. Ennek alapvető feltétele, hogy a vállalkozás együttműködjön egy olyan szolgáltatóval, aki tárhelyet biztosít a kimenő elektronikus számlák adattárolására.
 
A pénztár programmodul lehetőséget biztosít több pénztár (lehet akár azonos devizanem) elkülönített kezelésére. Minden egyes pénztár egy törzsadattárba kerül nyilvántartásba, ott kerül meghatározásra a pénztár bizonylati kezelésének elve, azaz kézi bizonylatok kerülnek-e rögzítésre az adott pénztárba vagy szigorú számadású bevételi és kiadási pénztárbizonylatok. Ezen utóbbi esetben itt kerül meghatározásra a bizonylatot azonosító betűjel.
 
A rendszer használata során semmilyen bizonylat azonosító betűjele nem egyezhet a rendszeren belüli még más típusú bizonylat betűjelével sem (bevételi pénztárbizonylat – árajánlat betűjele). Az elkészült bizonylatok alapján bármilyen időszak pénzforgalma lekérhető, valamint szigorú sorszámú pénztárjelentés is kérhető, melyen szerepel az adott időszak nyitó pénztáregyenlege, forgalma és záró pénzkészlete figyelembe véve a rendszer indításakor egyszer beállított nyitó pénzkészlet, melyet a törzsadatokban az adott pénzforgalmi hely adatainál határoznak meg.
 
Pénztárbizonylatok rögzítésekor lehetőség van egy műveleti folyamatban rögzíteni a bizonylathoz kapcsolódó számlát. A pénztárbizonylatok csoportosan is nyomtathatók. Egy pénztárbizonylatra több tételsor is rögzíthető, a kinyomtatott pénztárbizonylat lapmérete dinamikusan változik a rögzített tételek számától függően.
A szállítók által kiállított számlák, valamint a vállalkozáshoz kapcsolódó összes szolgáltatás és egyéb beérkezett számla nyilvántartása a program pénzügyi moduljában történik. Itt is lehetőség van a devizaszámlák kezelésére, a rendszer törzsadatainál beállítható napi árfolyamok segítségével (szinkronizálható az MNB középárfolyammal).
 
A törzsadatoknál már említett jogcímkódok segítségével pénzügyi ismeretekkel rendelkező, de számvitelben nem jártas szakemberek is fel tudják rögzíteni a számlát úgy, hogy az már kontírozott formában várja a könyvelést. Az áru (alapanyag) bevételezésekhez kapcsolódó beérkezett számlák közös azonosító esetén könnyen ellenőrizhetővé teszik a bevételezések és a hozzájuk kapcsolódó számvitelben fontos számlák egyezőségét, az esetleges szállítói hibák gyorsabb feltárását. A számlák fejlécén azonnal láthatóvá válik jelölőlámpa segítségével az adott számlák pénzügyi teljesítettsége mely a későbbiekben megemlítendő pénzügyi helyek mozgásainak figyelembevételével változik.
 
A Windows adta lehetőségek hatékony kihasználásaként a rendszer alkalmas gyors adatrendezésre egy-egy kattintással más-más feltétel szerint. A felrögzített beérkezett számlák könnyebb azonosítása érdekében minden nyilvántartásba kerülő bizonylat kap egy gépi azonosító számot, melyet a papír alapú bizonylatra felrögzíthető, ezáltal az irattározás is egyszerűbb és eredményesebb.
A banki bizonylatok törzsadat formájában kerülnek megadásra a pénzügyi programmodulban. Több különböző devizájú, vagy azonos devizanemű bankszámla is nyilvántartható külön-külön.
 
Felhasználók számára is egyszerű felületen, gyorsan rögzíthetők a pénzforgalmi események, nagyon könnyen kapcsolhatók a pénzmozgások számlákhoz, még azzal sem kell időt eltölteni, hogy elemezzük az egyes számlák pénzügyi teljesítettségét, hiszen optimális beállítás esetén már csak az adott partner pénzügyileg nem rendezett, vagy részben rendezett számlái kerülnek felajánlásra kiegyenlítésnél. A program ezen kényelmi funkciója gyógyírt jelent a partnerek esetleges pontatlanságára is, hiszen ha nem közli a pénzügyi teljesüléskor, hogy mit is egyenlített ki, a rendszer segítségével pillanatok alatt fény derül erre.
 
Lehetőség van technikai pénzforgalmi hely rögzítésére is ezen menüponton belül. Ilyen a számlák kompenzálására vonatkozó is. Egy átvezetési számla (technikai bank főkönyvi számla) segítségével ezen pénzforgalmi helyre kerülnek rögzítésre a tényleges pénzmozgással nem járó, de számlát érintő teljesülések. Így kerülnek rendezett állapotba adott vevői, szállítói számlák. Lehetőség van kompenzálás, hagyományos és jóváíró számla összevezetés technikai rendezésére is. 
A kettős könyvvitel programmodul a törzsadatokban kialakított számlatükörre, és az adott könyvelési év program által létrehozott naplójára épül. A pénzügyi bizonylatok (kimenő számlák, beérkezett számlák, banki bizonylatok, pénztárbizonylatok), valamint a vegyes könyvelési bizonylatok megfelelően előkészített állapotából külön programutasításra küldhetők a könyvelésbe. Csak megfelelő kontírszámokkal (adott évben érvényes főkönyvi szám, nem gyűjtő főkönyvi szám) rendelkező bizonylatok kerülnek lekönyvelésre.

Minden könyvelési év külön könyvelési naplót képez, csak a megfelelő évszámmal rendelkező bizonylatok kerülnek az adott évi könyvelésbe. A törzsadatoknál található számlatükör tartalmazza az adott könyvelési év nyitóértékének adatait is. Egymást követő könyvelési évek esetén az éves nyitóértékek program által automatikusan átemelhetők az előző év záró értékeinek alapján. A lekönyvelt tételek tartozik és követel egyezősége garantáltan biztosított, képernyőn pillanatok alatt lekérhetők az egyes könyvelési tételek lábai. A könyvelt tételek alapján főkönyvi kivonat, kivonat összesítő tetszőleges időintervallumra kérhető.

A lekönyvelt tételekből főkönyvi számonként szintén kérhető partnerenkénti egyenlegközlő. Minden lekönyvelt bizonylat külön jelölőszint kap az adott bizonylattípusok nyilvántartásában vizuálisan is segítve a láthatóságát a könyvelt állapotnak. 

 

A mérleg programmodul a kettős könyvvitelt vezetők „A” típusú egyszerűsített mérlegének és eredmény kimutatásának elkészítésére ad lehetőséget. a törzsadatok menüpontjában megtalálható a mérlegsablon, melyet esetleges számviteli törvény változásakor a felhasználó is képes módosítani. Szintén a törzsadatok menüpontban található a számlatükör, ahol a mérlegsablon hozzárendelését el kell végezni (az általános mérlegsablonhoz tartozó hozzárendelést a program egy gombnyomásra elvégzi).
 
Minden olyan főkönyvi számot, melyet újként kerül rögzítésre, hozzá kell rendelni a mérlegsablon egy-egy sorához. A mérlegadatok gyűjtése menüpont a program által addig nem indítható, ameddig minden hozzárendelés meg nem történt, erről folyamatos tájékoztatást ad a program. A mérlegadatok gyűjtését követően kinyomtatható forintos és ezres kerekített formátumban is a mérleg, valamint az eredmény kimutatás. Természetesen az ezres kerekítésű mérlegnél a kerekítésekből adódó eltérések kézi korrigálására lehetőség van. A mérleg bármikor tetszőleges időpontra lekérhető (adott év első könyvelési napjától).
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara könyvvizsgálóbarát szoftverré minősítette programunkat. A program elkészíti az audit.xml-t a könyvvizsgálók részére.

 

Az árajánlat modulban a vevők részére tetszőleges számban és formátumban készíthető árajánlat. Egyedi nyomtatási forma alkalmazható, a vevőkre egyedileg igazított árak figyelembevételével készíthető árajánlat.

A rendszer sajátossága, hogy az árajánlatok érvényességének megadásával több korlátozás is beállítható felhasználónként, nyomon követve ezzel és megfelelő statisztikát szolgáltatva a cég vezetése számára az árajánlatok hatékonyságát illetően. Természetesen az elkészített árajánlatok az üzleti folyamatok során a továbbiakban felhasználhatók és nagyon gyorsan integrálhatók a rendszer által vevői megrendelésekbe, szállítólevélre vagy kimenő számlára. Az árajánlatok készíthetők konkrét mennyiségekre, vagy általánosan, mennyiségi korlátok nélkül is.
 
Meglévő árajánlatból gombnyomásra duplikálható hasonló árajánlat, ahol könnyen javíthatók árak, vagy egyébb adatok.
A járatszervezés programmodul a törzsadatokban kialakítható gépkocsivezető törzs alkalmazásával a rendelések rögzítésénél, a szállítólevelek és számlák készítésénél hozzárendelhető akár automatikusan is (beállított paraméterek alapján).
 
Ezt követően Járatszervező összesítő lap készíthető, melyen az adott időpontban egy adott járathoz tartozó bizonylatok kerülnek összesítésre bizonylattípusonként. Ez nagymértékben segíti a gépkocsivezető munkáját, mivel az egyes bizonylatok mellett egy összesítés is birtokába kerül, összesítve a bizonylatok sokaságát.

A modul másik része egy önállóan működő menetlevél nyilvántartás, mely lehetőséget biztosít a felhasználónak a menetlevelek összesítésére.

Elkötelezettség nélkül lehetősége van a demo program letöltésére. Felhívjuk figyelmét, hogy a saját érdekében pontosan jelölje meg, mely programmodulokat szándékozik kipróbálni, mely alapján demo regisztrációs kódot küldünk Önnek, megkímélve ezzel az Ön számára felesleges programbeállításoktól és paraméterezésektől.
A NextStep Kereskedelmi és Ügyviteli Rendszer a felhasználó egyedi igényeinek megfelelően beállítható programcsomag. Moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy mindenki csak a saját elvárásait megvalósító programmodult vásárolja meg. A rendszermodulok kapcsolódásával kialakítható egy komplett kereskedelmi programcsomag, vagy pénzügyi, vagy könyvelési programcsomag. A rendszer egyes moduljai használat közben is bővíthetők újabb modulokkal, folyamatosan felépítve a kialakítandó rendszert.
 
A teljes rendszer komplett vállalatirányítási rendszerré bővíthető. A programcsomag megfelel a hatályos jogszabályoknak, figyelembevéve az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezéseit is. Igazán felhasználóbarát program, a modulok kapcsolódásai nagymértékben segítik a felhasználót a gyors és hatékony munkában.
 
A teljesség igénye nélkül a továbbiakban röviden bemutatjuk a rendszer elemeit.

Kérdése van a programmal kapcsolatban? Írjon nekünk!